Privacyverklaring N.L. Partikels

Privacyverklaring webshop N.L. Partikels      

N.L. Partikels, gevestigd aan Bannierstraat 6 8141 VR Heino, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Versie 0.1 23-5-2018

Artikel 1.    Contactgegevens:

Bedrijf: N.L. Partikels
Eigenaar: Nick Nijhof

Adres: Bannierstraat 6, 8141 VR Heino
Website: www.nlpartikels.nl
E-mail: info@nlpartikels.nl
Telefoon: 06-10914443

KVK: 65390776
BTW nummer: NL209586606B01
Rek: NL17 RABO 0180746057

Anke van der kooi is de Functionaris Gegevensbescherming van N.L. Partikels. Zij is te bereiken via info@nlpartikels.nl.

Artikel 2.    Persoonsgegevens die verwerkt worden

N.L. Partikels verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken
 • in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Artikel 3.    Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

N.L. Partikels verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nlpartikels.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4.    Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

N.L. Partikels verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • L. Partikels analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Artikel 5.    Geautomatiseerde besluitvorming

N.L. Partikels neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van N.L. Partikels) tussen zit.

Artikel 6.    Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

N.L. Partikels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens die verzameld worden (genoemd in artikel 2) zijn nodig voor de online bestellingen die geplaatst worden via onze webshop. Deze bestellingen worden in de meeste gevallen verzonden en daarvoor zijn o.a. adresgegevens nodig, en telefoonnummers of e-mailadressen om contact op te nemen over de bestellingen. En om de track-code van de verzending te versturen. Deze gegevens worden 4 jaar bewaard. U kunt ook altijd een mail sturen naar info@nlpartikels.nl wanneer u wilt dat de gegevens worden verwijderd.

Op de website heeft u de mogelijkheid een account aan te maken zodat u makkelijker bestellingen kunt plaatsen. Deze accounts worden, wanneer ze twee jaar of langer niet zijn gebruikt, verwijderd. Ook hier geldt dat u kunt mailen naar info@nlpartikels.nl wanneer u het account wilt laten verwijderen.

Artikel 7.    Delen van persoonsgegevens met derden

N.L. Partikels verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. N.L. Partikels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De volgende bedrijven verwerken, met toestemming van N.L. Partikels voor de juiste verwerking van uw bestelling,  uw gegevens:

 • Moneybird, voor de verwerking van facturen
 • Mollie, verstrekker van online betaling
 • Shops United, voor de verzending van de pakketten
 • Topservers, het bedrijf dat onze mailserver beheert
 • WordPress, de host van onze website.

Artikel 8.    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

N.L. Partikels gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 9.    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door N.L. Partikels en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nlpartikels.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. N.L. Partikels wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 10.             Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

N.L. Partikels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@nlpartikels.nl

YouTube
YouTube
Instagram